X

Etický kodex komunity Fresh Crackers

Jsme kreativní marketingová komunita FRESH CRACKERS. Naší hlavní filozofií je  princip „Životní přístup“ a hlavní zásadoukomunity je motto „Děláme věci jinak!“

Hlavním cílem naší komunity je možnost spolupracovat, podporovat se, vzdělávat se a dávat příležitost druhým.

komunity food

Etický kodex člena FRESH CRACKERS

Každý člen komunity FRESH CRACKERS dodržuje stanovené morální zásady uvedené v tomto Etickém kodexu.

Morální zásady člena komunity FRESH CRACKERS:

 • účastník nepodepisuje žádné smlouvy
 • člen plní gentlemanské dohody (řečené slovo platí)
 • účastník respektuje platné zákony České republiky
 • člen se vyvaruje jakékoliv diskriminace
 • účastník vždy jedná eticky a transparentně
 • člen spolupracuje s ostatními členy komunity, je k nim loajální, má zodpovědnost za svoji i cizí práci a dodržuje zásady time managementu (plnění termínů včas)
 • účastník dělá svoji práci zodpovědně s cílem na výsledek
 • člen si váží svých kolegů a jejich práce
 • účastník respektuje důstojnost, soukromí a práva ostatních členů komunity
 • člen v případě nastalých problémů, vždy o nich informujeme, co nejdříve
 • účastník si váží každého klienta, v komunikaci s ním je čestný, korektní, loajální a diskrétní
 • člen u každého klienta zachovává mlčenlivost
 • člen nikdy nepracuje pod vlivem omamných, psychotropních a návykových látek

Komunita FRESH CRACKERS se co nejvíce snaží naplňovat potenciál svých členů. Žádný člen komunity nemůže být nikdy žádán, aby jednal v rozporu s tímto Etickým kodexem. Komunita vnímá svoji společenskou odpovědnost, je šetrná k životnímu prostředí a váží si práce druhých.

Tento Etický kodex představuje minimální seznam pravidel pro zodpovědnou práci každého člena komunity. Každý člen komunity přijímá tato pravidla za svá a v případě jejich porušení, může být z komunity vyloučen.

komunity FC

Etický kodex komunity FRESH CRACKERS v jednání s klientem

Ctíme každého klienta, jeho filozofii a potřeby. Ke každému klientovi přistupujeme s respektem, úctou a loajalitou.

Morální zásady komunity FRESH CRACKERS ke klientovi:

 • nepodepisujeme žádné smlouvy
 • plníme gentlemanské dohody (řečené slovo platí)
 • respektujeme platné zákony České republiky a zemí, ve kterých klient působí
 • ke každému klientovi přistupujeme stejně bez jakékoliv diskriminace (podle pohlaví, rasy, stavu, vyznání, sexuální orientace, věku, náboženství, rodinného stavu, zdravotnímu hendikepu, a pod.) 
 • při jednání s klientem jsme čestní, korektní, loajální a diskrétní
 • jednáme vždy eticky a transparentně
 • u každého klienta zachováváme mlčenlivost (ochrana osobních dat)
 • zájem a potřeby zákazníka stavíme na první místo
 • v případě nereálnosti zakázky, informujeme klienta a nezodpovědně nezačínáme práci
 • pokaždé se na začátku seznámíme s klientem, jeho firmou a jejími potřebami
 • často navrhneme nejvhodnější řešení pro klienta
 • vždy seznámíme klienta s postupnými kroky v navrženém řešení, časovým harmonogramem a cenou 
 • při realizaci zakázky informujeme klienta o postupných krocích
 • v případě nastalých problémů u zakázky, vždy o nich informujeme klienta, co nejdříve
 • při předání výsledků zakázky zjišťujeme u klienta zpětnou vazbu

Tento Etický kodex představuje minimální seznam pravidel pro zodpovědnou práci na každé zakázce pro každého klienta.

Language »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial