Etický kodex komunity Fresh Crackers

Jsme kreativní marketingová komunita FRESH CRACKERS. Naší hlavní filozofií je  princip „Životní přístup“ a hlavní zásadou komunity je motto „Děláme věci jinak!“

Hlavním cílem naší komunity je možnost spolupracovat, podporovat se, vzdělávat se a dávat příležitost druhým.

Etický kodex komunity FRESH CRACKERS

Ctíme každého klienta, jeho filozofii a potřeby. Ke každému klientovi přistupujeme s respektem, úctou a loajalitou.

Morální zásady komunity FRESH CRACKERS ke klientovi:

 • nepodepisujeme žádné smlouvy
 • plníme gentlemanské dohody (řečené slovo platí)
 • respektujeme platné zákony České republiky a zemí, ve kterých klient působí
 • ke každému klientovi přistupujeme stejně bez jakékoliv diskriminace (podle pohlaví, rasy, stavu, vyznání, sexuální orientace, věku, náboženství, rodinného stavu, zdravotnímu hendikepu, a pod.) 
 • při jednání s klientem jsme čestní, korektní, loajální a diskrétní
 • jednáme vždy eticky a transparentně
 • u každého klienta zachováváme mlčenlivost (ochrana osobních dat)
 • zájem a potřeby zákazníka stavíme na první místo
 • v případě nereálnosti zakázky, informujeme klienta a nezodpovědně nezačínáme práci
 • pokaždé se na začátku seznámíme s klientem, jeho firmou a jejími potřebami
 • navrhneme nejvhodnější řešení pro klienta
 • vždy seznámíme klienta s postupnými kroky v navrženém řešení, časovým harmonogramem a cenou 
 • při realizaci zakázky informujeme klienta o postupných krocích
 • v případě nastalých problémů u zakázky, vždy o nich informujeme klienta, co nejdříve
 • při předání výsledků zakázky zjišťujeme u klienta zpětnou vazbu

Tento Etický kodex představuje minimální seznam pravidel pro zodpovědnou práci na každé zakázce pro každého klienta.

Etický kodex člena FRESH CRACKERS

Každý člen komunity FRESH CRACKERS dodržuje stanovené morální zásady uvedené v tomto Etickém kodexu.

Morální zásady člena komunity FRESH CRACKERS:

 • účastník nepodepisuje žádné smlouvy
 • člen plní gentlemanské dohody (řečené slovo platí)
 • účastník respektuje platné zákony České republiky
 • člen se vyvaruje jakékoliv diskriminace
 • účastník vždy jedná eticky a transparentně
 • člen spolupracuje s ostatními členy komunity, je k nim loajální, má zodpovědnost za svoji i cizí práci a dodržuje zásady time managementu (plnění termínů včas)
 • účastník dělá svoji práci zodpovědně s cílem na výsledek
 • člen si váží svých kolegů a jejich práce
 • účastník respektuje důstojnost, soukromí a práva ostatních členů komunity
 • člen v případě nastalých problémů, vždy o nich informujeme, co nejdříve
 • účastník si váží každého klienta, v komunikaci s ním je čestný, korektní, loajální a diskrétní
 • člen u každého klienta zachovává mlčenlivost
 • člen nikdy nepracuje pod vlivem omamných, psychotropních a návykových látek

Komunita FRESH CRACKERS se co nejvíce snaží naplňovat potenciál svých členů. Žádný člen komunity nemůže být nikdy žádán, aby jednal v rozporu s tímto Etickým kodexem. Komunita vnímá svoji společenskou odpovědnost, je šetrná k životnímu prostředí a váží si práce druhých.

Tento Etický kodex představuje minimální seznam pravidel pro zodpovědnou práci každého člena komunity. Každý člen komunity přijímá tato pravidla za svá a v případě jejich porušení, může být z komunity vyloučen.

Chci konzultaci ZDARMA

Zavolej nám

nebo nám zanech svůj kontakt, brzy se Ti ozveme.Sledujte nás na sítích: